чагылу


чагылу
I неперех.
1) отража́ться/отрази́ться || отраже́ние (о солнечном, лунном, электрическом и т. п. свете)

тәрәзәдә лампаның саргылт ут яктысы чагыла — в окне́ отража́ется желтова́тый свет ла́мпы

2) перен. выража́ться/вы́разиться, отража́ться/отрази́ться, воспроизводи́ться/воспроизвести́сь, отобража́ться/отобрази́ться (в творчестве, художественных образах, в картинах и т. п.) || выраже́ние, отраже́ние, воспроизведе́ние, отображе́ние
3) блиста́ть, блесте́ть/блесну́ть, сверка́ть/сверкну́ть || сверка́ние (о металлических или гладких предметах, о драгоценных камнях и т. п.)
4) стать слегка́ ви́димым, прогля́дывать, проступа́ть/проступи́ть

ай яктысында урамдагы агачлар шәүләсе чагыла — сквозь лу́нный свет прогля́дывают те́ни дере́вьев на у́лице

5) выража́ться/вы́разиться, отража́ться/отрази́ться, проявля́ться/прояви́ться; замеча́ться (в глазах, на лице, в душе, взгляде) || выраже́ние, проявле́ние (эмоций, характерных черт)

елмаюында аптырау чагыла — в улы́бке его́ отрази́лась расте́рянность

йөзендә ризасызлык чагылды — на его́/её лице́ отрази́лось недово́льство

- чагылып үтү
- чагылып китү
- чагылып узу
II страд. от чагу I
быть ужа́ленным (пчелой, крапивой)
III возвр.-страд. от чагу II
высека́ться (об огне, искре)

ташны ташка бәрсәң очкын чагылла — когда́ ударя́ешь ка́мень о ка́мень (креме́нь о креме́нь), высека́ется и́скра


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чагылу" в других словарях:

  • чагылу — I. 1. Ялтырау, ялтырап күренү; яктылык нурлары кире кайту. Ялтырау, күренү (нин. б. яктылык шәүләсе тур.) 2. Кешедәге нин. б. рухи хәл, үзенчәлек, уй беленү (хәрәкәтләрдә, йөздә һ. б.). Нин. б. үзенчәлек, билге күренү, беленү 3. Сәнгатьле… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чагылучанлык — Чагылу (I,1) сәләте (яктылыкның, радиодулкыннарның һ. б. ш.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җанлану — 1. Актив җанлы, тере хәлгә килү; җан керү. күч. Барлыкка килү, яшәү хокукы алу яңа тормыш шунда җанланган. Җаны бар кебек күренү 2. Нин. б. сәбәптән үсүе тоткарланып торган, сулган, шиңгән хәлдән чыгу, кинәт үсеп китү (үсемлекләр тур.) 3. Тын… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • камашу — 1. Ачы нәрсә ашаганнан соң тешкә тию, теш чагылу 2. (күз) Чагылу 3. Ою яки артык арудан аякларның буйсынмавы, тигез, төз басмавы, йөрү тигезлеген югалту …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • шәүләләнү — 1. Күзгә чалыну, беленү, ерактан яки караңгылык эченнән бик аз гына күренә башлау 2. Бер әйбердән яки яктылыктан икенче бер урында, әйбердә чагылыш барлыкка килү; чагылу. Йөздә чагылу, беленү (уй, тойгылар тур.) 3. Булган хәл, күренешнең кабат… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • аңку — 1. Көчле рәвештә чыгу, таралу, бөркелү (ис тур.) 2. күч. Бик көчле сизелү, беленү (хисләр, кичерешләр тур.) сүзеннән икейөзлелек аңкый иде 3. Берәр нәрсәгә хас билгеләр чагылу музейда борынгылар рухы аңкый …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • гәүдәләнү — (ГӘҮДӘЛӘНДЕРҮ) – 1. (Чынбарлыкның, хисләрнең) әдәби әсәрләрдә чагылуы, бирелүе. (Образларның, картиналарның һ. б.) рольдә бирелүе, сәхнәдә чагылуы 2. Чагылу, пәйда булу (аңда, хыялда) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • өртелү — 1. Берәр нәрсә белән каплану. Каплану, томалану (мәс. томан белән). күч. Киенү асыл киемнәргә өртелү 2. күч. Йөздә, чырайда нин. б. хис тойгы чагылу тур. йөзе сагыш пәрдәсенә өртелгән 3. күч. диал. Яшеренү, качып котылу кеше сүзеннән өртелеп тору …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чалыну — I. Берәр нәрсәгә эләгү, эләгеп уралу, чияләнү, тартылу (бау, каеш, аркан һ. б. ш. тур.). Уралу, чорналу. II. ЧАЛЫНУ – Күрү яки ишетү органнарында җиңелчә чагылу, шул органнар тарафыннан кабул ителү (гадәттә күз һәм колак сүзләре белән килә)… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • яву — 1. Кою, сибү, төшү (явым төшем тур.) 2. Бик күпләп, тоташ масса булып төшү, очу, агылу. күч. Нәр. б. күп күп булып җыелуы, килүе, әйтелүе тур. чәчәкләр яуды батыр өстенә. күч. шигъ. Бөркелү, чагылу күзләреннән дәрт ява …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге